...Petikan dari Takbir Cinta Zahrana...


Kemuliaan hidup seseorang itu tidak karenapendidikannya atau pekerjaannya. Seseorang jikadimuliakan oleh Allah akan juga mulia di mata manusia."

"Zahrana ini, meskipun berpendidikan tinggi tapi iarendah hati. Yang jadi pertimbangan Zahrana dalammencari suami bukan materi, status, strata, kedudukansosial, pendidikan dan lain sebagainya. Yang jadipertimbangan Zahrana adalah agama, iman dan akhlak.Insya Allah, ia gadis salehah yang mampu menghormatisuaminya. Jadi kamu jangan minder!"

"Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Diratapi sepertiapapun tak akan kembali. Jodoh itu terkadangdikejarkejar tidak tertangkap. Tapi terkadang tanpadikejar datang sendiri. Yang paling penting adalah dekat dengan Allah dalam keadaan susah dan bahagia.Senang dan sedih."
Orang yangikhlas itu pasti menang. Karena orang yang ikhlas ituselalu disertai Allah.
Kuatkan imanmu. Iniujian bagimu dari Allah, apakah kau jadi hamba-Nyayang pilihan apa tidak. Kata Rasulullah, semua perkarabagi orang Mukmin itu baik. Jika dapat nikmatbersyukur, dan jika dapat musibah bersabar. Semogamusibah ini jadi pahala." Lanjut Lin

Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.Kita semua tunduk pada takdir-Nya. Yang Palingberkuasa di atas segalanya adalah Allah Swt."

Ia pasrahkan dirinya secara total kepada Allah. Dalamkeheningan malam ia berdoa,"Ya Rabbi, ikhtiar sudah hamba lakukan, sekarangkepada-Mu hamba kembalikan semua urusan. Ya Rabbi,Uziek CollectionTakbir Cinta Zahranaaku berlindung kepada-Mu dari semua jenis kejahatanyang terjadi di atas muka bumi ini. Ya Rabbi, akumemohon kepada-Mu segala kebaikan yang Engkauketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari segala halburuk yang Engkau ketahui."

Comments

Popular posts from this blog

[Khas Wanita] Gangguan Seksual Dan Apa Boleh Dilakukan Jika Menjadi Mangsa?

Apa itu subsidi?

5 Jenis Nafkah